CONCELLO DE CERDIDO

Felgosas - A Barqueira
15569 Cerdido

  


 

 

 

 

 

 

 

 

    ___________

 

 

  

 
Actualidad  
 

Novedades

- Información sobre as distancias das plantacións forestais

- 16 de marzo de 2018 charla "Falando de diabete "

- Feira da Barqueira 1 de abril de 2018 XXVI Feira do Cabalo

- Nuevo servicio de información municipal a través del teléfono móvil "Cerdido Informa"

- Horario de la Piscina Mnicipal

- Plaga de la polilla guatelmateca de la patata

- Actividades forestales

- RED NATURA 2000

- Facturación electrónica

- "Una obra, una mirada"

- Programa de recogida de ropa usada

- Punto de recogida de pilas