A Consellería de Sanidade porá en marcha a campaña anual de vacinación antigripal de xeito conxunto coa vacinación fronte a COVID-19. A vacinación comezará o 25 de setembro e rematará o 31 de decembro e, como en anos anteriores, iniciarase de xeito secuencial por grupos de idade, para favorecer a priorización dos colectivos de maior risco.

As persoas interesadas poderán solicitar cita na aplicación do sergas móbil ou no propio centro de saúde. Máis información en gripe.sergas.gal