No Boletín Oficial da provincia de A Coruña número 246, de 29 de dciembre de 2022, foron publicadas integramente as bases que rexerán a convocatoria para o acceso ás seguintes prazas:

Unha praza de animador sociocultural, persoal laboral fixo, grupo 3, mediante o sistema de concurso.

Unha praza de condutor – encargado de maquinaria municipal, persoal laboral fixo, grupo 4, mediante o sistema de concurso.

Catro prazas de auxiliar de axuda en el fogar, xornada completa, persoal laboral fixo, grupo 5, mediante o sistema de concurso.

Dúas prazas de auxiliar de axuda en el fogar, xornada parcial, persoal laboral fixo, grupo 5, mediante o sistema de concurso.

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais contados desde o seguinte ó día publicación deste anuncio no “Boletín Oficial do Estado”.

Os sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases, publicaranse no Boletín Oficial da Provincia ou no taboleiro de anuncios do Concello de Cerdido.

Cerdido, 02 de xaneiro de 2023.

O Alcalde, Benigno Galego Castro