Publicación do anuncio final das prazas de persoal laboral fixo de animador e conductor