AVISO LEGAL

O propietario desta web é Concello de Cerdido con domicilio enFelgosas – A Barqueira 15569 Cerdido (A Coruña) · email: correo@cerdido.es · Tel. 981 41 10 00 e CIF P1502500J.

O acceso a esta web cerdido. org réxese polas normas establecidas no presente aviso legal. Para cuxa utilización se entende a previa lectura e aceptación por calquera usuario dos termos, condicións, comunicacións, advertencias e demais avisos contidos no presente clausulado e en consecuencia implicará a súa conformidade de forma expresa coa totalidade do seu contido.

Resérvase o dereito para modificar unilateralmente e en calquera momento que estime oportuno a presente web, así como as condicións do servizo e o seu contido, eliminalos, limitalos ou suspendelos de maneira temporal ou definitiva e impedir o acceso aos mesmos.

Informarase dos devanditos cambios sempre que iso sexa posible a través da propia páxina web, O usuario realizará un uso lícito dos servizos da presente web de acordo coa legalidade vixente, respectando os dereitos de propiedade intelectual de cerdido. org ou terceiros, comprometéndose igualmente a non realizar ningunha acción que cause dano ou alteracións dos contidos, nin obstaculizará o bo funcionamento da web, non causando problemas técnicos de ningunha índole, non transferindo elementos susceptibles de portar virus informáticos ou de danar, interferir ou interceptar total ou parcialmente a presente web, así como a non intervir ou alterar o correo electrónico doutros usuarios.

O sitio web cerdido. org podería conter inexactitudes, omisións relevantes, imprecisións ou erratas. cerdido. org non garante, en ningún caso, a veracidade, exactitude e actualidade dos datos contidos no seu sitio web. O usuario que accede ao mesmo exonera a cerdido. org de calquera responsabilidade en relación á fiabilidade, utilidade ou falsas expectativas que este sitio web puidese producirlle.

cerdido. org comprométese, na medida das súas posibilidades, a atender as peticións que en calquera momento e utilizando sempre os cauces que a lei estableza, poida expor o usuario, en canto a observacións, melloras e reclamacións respecto a o presente Aviso Legal.

PROPIEDADE INTELECTUAL

Todos os contidos do sitio web www.cerdido.org (incluíndo, sen carácter limitativo, bases de datos, imaxes e fotografías, debuxos, gráficos e arquivos de texto) son propiedade de Concello de Cerdido ou dos provedores de contidos, sendo, neste último caso, obxecto de licenza ou cesión por parte dos mesmos, e están protexidos polas normas nacionais ou internacionais de propiedade intelectual. A recompilación, deseño, ordenación e montaxe de todo o contido do sitio web é propiedade exclusiva de Concello de Cerdido e atópase protexida polas normas nacionais e internacionais de propiedade industrial e intelectual. As marcas, rótulos, signos distintivos ou logos da web referenciada son titularidade de Concello de Cerdido e están debidamente rexistrados, así como os textos, datos e debuxos gráficos; ou ben son titularidade das entidades provedoras de información, non podendo ser obxecto de ulterior modificación, copia, transformación, alteración, reprodución, adaptación ou tradución por parte de terceiros, sen exprésaa autorización por parte do titular do devandito contido. A posta a disposición dos textos, datos e debuxos gráficos non implica, en ningún caso, a cesión da súa titularidade ou a concesión dun dereito de explotación, reprodución, difusión, transformación, distribución, ou transmisión ao seu favor, distinto do dereito de uso que comporta a utilización lexítima do web.

VÍNCULOS Y/O HIPERENLACES

Os usuarios, e todas aquelas persoas que teñan intención de establecer un hiperenlance entre a súa páxina Web ou portal e o sitio web http://www.cerdido.org deberán cumprir as seguintes condicións: O hiperenlace unicamente permitirá o acceso ao home– page ou páxina de inicio do sitio web, pero non poderá reproducilas de ningún xeito. Non se creará un frame sobre as páxinas Web do sitio web. Non se realizarán manifestacións ou indicacións falsas, inexactas ou incorrectas sobre as páxinas Web do sitio web e os Servizos fornecidos.

Non se dará a entender por ningún modo que Concello de Cerdido autorizou o hiperenlace, ou que asumiu dalgunha maneira os servizos ofrecidos ou postos a disposición desde a páxina Web na que se establece o hiperenlace.

A excepción feita daqueles signos que formen parte do mesmo hiperenlace, a páxina na que se estableza o hiperenlace non conterá ningún signo distintivo, dos recoñecidos pola Lexislación vixente, dos que sexa titular Concello de Cerdido, salvo que fose expresamente autorizado por esta.

A páxina Web na que se estableza o hiperenlace non conterá contidos contrarios a calquera dereitos de terceiros, nin conterá informacións ou contidos ilícitos, contrarios á moral ou aos bos costumes xeralmente aceptadas e á orde pública.

POLITICA DE PRIVACIDADE

Os usos e regras que O Concello de Cerdido segue en cumprimento da Lei Orgánica 15/99 do 13 de Decembro, Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal, e a súa normativa de desenvolvemento son os que se expoñen no apartado de privacidade “Política de Privacidade” da presente páxina Web.

LEY APLICABLE Y XURISDICCIÓN

Con carácter xeral as relacións entre Concello de Cerdido co usuario dos servizos telemáticos presentes na web, atópanse sometidas á lexislación e xurisdición españolas.

Concello de Cerdido e o usuario acordan someterse exclusivamente á xurisdición dos Xulgados da Coruña para a resolución de calquera disputa que xurda entre ambos.