Publicación da puntuación final e da orde de cualificación dos aspirantes aprobados

ANUNCIO_PROG_20230102133032806_ANEXO_1672662633-0