Acta do tribunal cualificador do 15.12.2022, para a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como administrativo

ANUNCIO_PROG_20221216143000158_ANEXO_1671197400-0-1