Convocatoria ás persoas aspirantes que superaron a proba práctica de carácter obrigatoria e eliminatoria celebrada en data 1 de decembro do 2022 para a bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como administrativo/a

ANUNCIO_PROG_20221213003000166_ANEXO_1670887800-0