Unha vez realizado o exame tipo test de carácter obrigatorio e eliminatorio, segundo o apartado 11.2 da fase de oposición, segundo establecen as bases específicas para a creación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como auxiliar administrativo, publícase o exame en castelán, a plantilla de respostas e a acta do tribunal.

examen castellano

plantilla exame

acta tribunal aux administrativo