Concello de Cerdido publica nova información relativa á bolsa para a selección persoal laboral temporal de auxiliar de axuda no fogar:

Apertura do prazo para novas solicitudes ou novos méritos da bolsa