02/01/2023 02/01/2023

ANUNCIO da convocatoria e das bases de selección para o acceso a varias prazas.

02/01/2023|

No Boletín Oficial da provincia de A Coruña número 246, de 29 de dciembre de 2022, foron publicadas integramente as bases que rexerán a convocatoria para o acceso ás seguintes prazas: Unha praza de animador sociocultural, persoal laboral fixo, grupo 3, mediante o sistema de concurso. Unha praza de condutor - encargado de maquinaria municipal, [...]

02/01/2023 02/01/2023

Bolsa Administrativo

02/01/2023|

Publicación da puntuación final e da orde de cualificación dos aspirantes aprobados ANUNCIO_PROG_20230102133032806_ANEXO_1672662633-0

26/12/2022 26/12/2022

Bolsa administrativo/a

26/12/2022|

Fase de Concurso dos aspirantes que superaron as tres probas da oposición valorando os méritos que xustificaron documentalmente, dentro do prazo de presentación de instancias, conforme os criterios establecidos no apartado 11.1 das Bases específicas para a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como administrativo/a ANUNCIO_PROG_20221223200000160_ANEXO_1671822000-0-1

19/12/2022 19/12/2022

Bolsa administrativo/a

19/12/2022|

Acta do tribunal cualificador do 15.12.2022, para a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como administrativo ANUNCIO_PROG_20221216143000158_ANEXO_1671197400-0-1

13/12/2022 13/12/2022

Bolsa administrativo/a

13/12/2022|

Convocatoria ás persoas aspirantes que superaron a proba práctica de carácter obrigatoria e eliminatoria celebrada en data 1 de decembro do 2022 para a bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como administrativo/a ANUNCIO_PROG_20221213003000166_ANEXO_1670887800-0

07/12/2022 07/12/2022

Bolsa Auxiliar Administrativo

07/12/2022|

Rematado o proceso selectivo para a formación dunha BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, o Tribunal Cualificador nomeado por Resolución de Alcaldía núm. 238/2022 dispuxo a publicación da puntuación final e da orde de cualificación dos aspirantes aprobados determinada pola suma das puntuacións obtidas na fase de [...]

05/12/2022 05/12/2022

Concerto Coral Polifónica

05/12/2022|

O vindeiro 17 de decembro a partir das 19:00 horas celebrarase na Area Recreativa O Castro un concerto da Coral Polifónica "O Aturuxo de Melpómene". Esta actividade que da comezo a tempada de nadal está organizada polo Concello de Cerdido, coa colaboración da Deputación da Coruña. É unha actividade aberta ao público, gratuíta e a [...]

05/12/2022 05/12/2022

Campaña de neve 2023

05/12/2022|

Un ano máis, o Concello de Cerdido participará na “Campaña de neve 2023” organizada pola Deputación da Coruña. Poderán participar os rapaces e rapazas deste concello que teñan entre 11 e 15 anos inclusive (cumpridos a 31 de decembro de 2022). Este concello dispón de 3 prazas polo que se o número de solicitudes fose [...]

03/12/2022 03/12/2022

Acta Administrativo

03/12/2022|

ACTA DA SESIÓN DO TRIBUNAL CUALIFICADOR PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS COMO ADMINISTRATIVO, aprobadas por Resolución de Alcaldía núm. 61/2022 e publicadas no Boletín Oficial da Provincia núm. 75 do 21 de abril do 2022 Poderá consultarse no seguinte enlace: https://sede.cerdido.es/sxc/gl/informacion/tablon/2022/ANUNCIO_PROG_20221202213000185.html

28/11/2022 28/11/2022

Bolsa administrativo

28/11/2022|

Publicación da Acta da sesión do tribunal cualificador para a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como Administrativo, aprobadas por Resolución da Alcaldía núm. 61/2022 e publicadas no Boletín Oficial da Provincia núm. 75 do 21 de abril de 2022. Poderá consultarse na seguinte ligazón: https://sede.cerdido.es/sxc/gl/informacion/tablon/2022/ANUNCIO_PROG_20221128123000126.html

Ir a Arriba