Consellería de Cultura e Turismo
RESOLUCIÓN do 4 de febreiro de 2019, da Secretaría Xeral de Política Lingüística,
pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos
de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua
galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (código de procedemento PL600A).

LINGUA-GALEGA [pdf]