CORPORACIÓN

1.- Benigno Galego Castro (PSG-PSOE) Alcalde
2.- Rocío Martínez Martínez (PSG-PSOE) Concelleira de Cultura e Educación
3.- Cándido E. Prieto Lago (PSG-PSOE) Concelleiro de Facenda, Promoción Económica e Turismo
4.- Marina Tojeiro Martínez (PSG-PSOE) Concelleira de Benestar Social e Igualdade
5.- David Prada Aneiros (PSG-PSOE) Concelleiro de Deportes, Festas e Feiras
6.- Ana Rodríguez Montero (PP)
7.- Pablo Casas Cibreiro (PP)
8.- Juan José Ramos Prieto (PP)
9.- José Esmorís Aldao (PP)