CORPORACIÓN

1.- Benigno Galego Castro (PSG-PSOE) Alcalde

2.- Rocío Martínez Martínez (PSG-PSOME) Concelleira de Cultura

3.- Marina Tojeiro Martínez (PSG-PSOE) Concelleira de Servizos Sociais, Benestar Social e Igualdade

4.- Cándido E. Prieto Lago (PSG-PSOE) Concelleiro de Turismo, Facenda e Promoción Económica

5.- David Prada Aneiros (PSG-PSOE) Concelleiro de Deportes e Medio Ambiente

6.- Patricia Santalla Pérez (PSG-PSOE) Concelleira de Ensino e Formación

7.- Cristian Carrodeguas Graña (PSG-PSOE) Concelleiro de Mocidade e Festexos

8.- Alberto Javier Rey Paz (PP)

9.- Mª Amalia Díaz Rodríguez (PP)