A ITV móbil de Vehículos Agrícolas estará en Cerdido o martes 11 de maio, no campo da Feira da Barqueira, en horario de mañá e tarde. Pode pedirse cita previa, con un mes de antelación, no teléfono 902 30 90 00 ou na páxina web www.sycitv.com.

Este ano, debese ter en conta, que a maioría dos vehículos agrícolas teñen a ITV en vigor ata decembro, xa que a última inspección no noso concello pasouse en decembro de 2020, pero tanto no 2021 como en 2022 e posteriores anos, a inspección realizarase nos meses de marzo, abril ou maio polo que os vehículos que non acudan agora en maio só terán a opción de acudir en decembro a unha estación de ITV fixa.