No taboleiro de anuncios do Concello de Cerdido publicouse o día 06.06.2022, os listados provisionais de admitidos/as e excluídos/as das bolsas de traballo para realizar contratacións de auxiliar administrativo e de auxiliares administrativos, outorgando un prazo de cinco días hábiles para correccións ou emenda de defectos.

Os listados pódense consultar na sede electrónica do Concello de Cerdido na seguinte dirección https://sede.cerdido.es/opencms/gl/informacion/