Loading...

NOVAS

Bolsa Administrativo

Publicación da puntuación final e da orde de cualificación dos aspirantes aprobados ANUNCIO_PROG_20230102133032806_ANEXO_1672662633-0

02/01/2023|Sin categoría|

Bolsa administrativo/a

Fase de Concurso dos aspirantes que superaron as tres probas da oposición valorando os méritos que xustificaron documentalmente, dentro do prazo de presentación de instancias, conforme os criterios establecidos no apartado 11.1 das Bases específicas para a formación dunha bolsa [...]

26/12/2022|Sin categoría|

Bolsa administrativo/a

Acta do tribunal cualificador do 15.12.2022, para a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como administrativo ANUNCIO_PROG_20221216143000158_ANEXO_1671197400-0-1

19/12/2022|Sin categoría|

Bolsa administrativo/a

Convocatoria ás persoas aspirantes que superaron a proba práctica de carácter obrigatoria e eliminatoria celebrada en data 1 de decembro do 2022 para a bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como administrativo/a ANUNCIO_PROG_20221213003000166_ANEXO_1670887800-0

13/12/2022|Sin categoría|

Bolsa Auxiliar Administrativo

Rematado o proceso selectivo para a formación dunha BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, o Tribunal Cualificador nomeado por Resolución de Alcaldía núm. 238/2022 dispuxo a publicación da puntuación final e da [...]

07/12/2022|Sin categoría|
Ir a Arriba