A Axencia Galega de Infraestruturas publicou no Diario Oficial de Galicia do 16 de outubro de 2019 un anuncio do trámite de información pública para a súa consulta do proxecto de construción: “Mellora da capacidade e seguridade da AC-862. Treito: AG-64 – Ponte Mera” de clave: AC/18/014.10,

Durante un prazo de trinta días hábiles contados a partir do seguinte á publicación do referido anuncio, os afectados poderán presentar cantas alegacións consideren convenientes.

O proxecto pódese consultar no seguinte enlace:

https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/seccion-organizacion/c/CIV_Axencia_Galega_de_Infraestruturas?content=Direccion_Xeral_Infraestruturas/Informacion_publica/seccion.html&ui=Direccion_Xeral_Infraestruturas/Dinamico/Expediente_Infraestrutura/listado_expedienteInfraestrutura_central.html&id=13017